Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT

dr. Farkas Nóra által működtetett weboldalakhoz

Hatályos: 2017. május 27-től visszavonásig

A szolgáltató neve: dr. Farkas Nóra

A szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-120123/2017

 

A tárhelyszolgáltató adatai:

cégnév: marble digital Kft.

székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 15.

telephely: 7626 Pécs, Rákóczi u. 1. II. em. 10.

e-mail: hello@marbledigital.eu

 

A hírlevélküldő szoftver tulajdonosa és üzemeltetője:

cégnév: The Rocket Science Group, LLC / MailChimp

székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA30308 USA

 

2. A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE:

E-mail: info@anyakozlony.hu

Web: http://www.anyakozlony.hu/

 

3. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDALAK

Az anyakozlony.hu weboldal böngészésével a felhasználó kijelenti, hogy jelen jognyilatkozatot ismeri és feltételeit elfogadja.

 

II. JOGI NYILATKOZAT, WEBOLDALAK FELHASZNÁLÁSA,

4. A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

4.1 A jelen weblap böngészésével a felhasználó tudomásul veszi, hogy a weblap üzemeltetőjének, dr. Farkas Nórának (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmait olvassa, és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

4.2 Az üzemeltető kijelenti, a felhasználó pedig tudomásul veszi, hogy a honlapon szereplő tájékoztatás nem teljes körű. Minden egyes jogeset más és más. Tekintettel arra, hogy a konkrét ügyek mindenre kiterjedően nem ismertek az üzemeltető előtt, a weboldalon feltüntetett tanácsok pusztán iránymutatásul szolgálnak, nem tekinthetők hivatalos állásfoglalásnak. A cikkekben szereplő információk az adott írásnál feltüntetett, közzétételi illetve módosítási időpont szerint hatályos jogszabályokon alapulnak.

4.2 Az oldalon megjelenő írásokat az üzemeltető írásos engedélye nélkül másutt közzétenni illetve kereskedelmi célra felhasználni tilos. Írásos engedély az info@anyakozlony.hu e-mail címen kérhető.

4.3 A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

5. KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT

5.1 Az anyakozlony.hu weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, ide értve az ingyenes tanfolyamok anyagait, a hírlevélsorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető tanulmányok, a hangfelvételek és videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. Tv. alapján) és dr. Farkas Nóra -  mint szerző - jogtulajdonát képezik.

5.2 A weboldal mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldalak tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (dr. Farkas Nóra) írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve (dr. Farkas Nóra) és a forrás (az adott weboldal címe) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

5.3 Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 100.000 Ft + ÁFA, azaz napi egyszázezer magyar forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

III. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 6. FELIRATKOZÁSI FELTÉTELEK, AZOK ELFOGADÁSA, ÉS AZ ÜZEMELTETŐ JOGAI

6.1 Az I./3. pontban felsorolt weboldalon történő, hírlevélre vagy blogértesítőre való feliratkozás, valamint bárminemű ingyenes tanulmány letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti.

6.2 Az üzemeltető a NAIH-hoz bejelentett adatkezelő. A feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú, vagy olyan személyes e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől illetve az üzemeltetőtől.

6.3 A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a weboldal üzemeltetőjétől elektronikus levelet fogadjon, amelyek bizonyos esetekben az üzemeltetőnek, illetve alkalmanként a hasznos információk mellett saját, vagy üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

6.4 A nem létező e-mail címmel, a hírlevélgyűjtő típusú e-mail címmel, a nem teljes, valótlan adatokkal vagy a konkurrens piaci szolgáltatók részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk az üzemeltető olvasóinak köréből. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

7. ADATKEZELÉS, ADATTÁROLÁS, BIZTONSÁGI MÁSOLAT

7.1 A feliratkozás önkéntesen történik.

7.2 A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően, kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek a fentiekben említett információs kapcsolatok biztosításán kívül semmilyen körülmények között nem adjuk át. A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik a Szolgáltató által küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az adatmódosítás az e-mail címre (info@anyakozlony.hu) történő jelzéssel történik.

 7.3 A feliratkozáskor bekért, a NAIH-hoz bejelentett kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím. Ezen adatok mindig az adat jogosultja általi megadás útján kerülnek az adatkezelőhöz. Az adatok hírlevél, blogértesítő küldésére, saját illetve esetenként üzleti partnerek hirdetéseinek küldésére kerül felhasználásra. A jogosult által adott adatok nem kerülnek leellenőrzésre. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközökön és szoftverekben kerülnek tárolásra, azokról (kizárólag a műszaki szükségszerűség miatt) rendszeresen biztonsági másolatok kerülnek képzésre, tárolásra.

8. ILLETÉKESSÉGI NYILATKOZAT

8.1 A jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

8.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat az üzemeltető lakcíme szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.