Válótársak - Kié a gyerek?

  • 2017-04-26

Hogy is van a mesében? Mindent elsöprő szerelem, hetedhét országra szóló lakodalom, hogy aztán a fiú és a lány boldogan éljenek együtt, míg meg nem halnak. A valóság azonban nem tündérmese. Már csak azért sem, mert a házasságok jelentős részét nem a holtomiglan – holtodiglan jellemzi. A magyarországi statisztikai adatok szerint ugyanis minden második frigy végére bontóper tesz pontot.

A válás pedig hát minden, csak nem meseszerű: A házasság felbontását megelőzi a hűtlenség, egy vagy több szenvedélybetegség, kapcsolati erőszak vagy csak egyszerűen a kiábrándulás. De nem csupán a különváláshoz vezető út, hanem maga a válási procedúra és az azt követő időszak is megterhelő mindkét fél számára: anyagilag, lelkileg és érzelmileg egyaránt.

A legnagyobb vesztes azonban – különösen egy zajos, harccal teli bontóper esetén – a gyermek lehet. Épp az, akiért a küzdelem rendszerint folyik.

Pedig miatta lenne a legfontosabb, hogy a felek végleges elhatározáson alapuló, befolyásmentes megegyezésük alapján közösen kérjék a bíróságtól házasságuk felbontását, mégpedig úgy, hogy előzőleg a gyermekkel kapcsolatos minden fontos kérdést tisztáznak. Ha a házastársak úgy mennek a bíróságra, hogy előtte megállapodnak abban, ki gyakorolja a szülői felügyeletet, a különélő szülő miként tarthat kapcsolatot a gyermekkel, hogyan tesz eleget tartási kötelezettségének, ki és milyen módon használhatja a közös lakást, a per lényegesen lerövidül. Ha pedig közös szülői felügyelet mellett döntenek, a kapcsolattartás kérdésére sem kell kitérni. Ebben az esetben a gyermek lakóhelyét kell meghatározniuk.

Csatározás és sárdobálás helyett így is el lehet válni. Ha a megelőző időszak sérelmei egyáltalán képessé teszik a feleket arra, hogy egy asztalhoz üljenek és a saját, valamint gyermekük jövőjéről higgadtan, közösen döntsenek.

Nehéz? Minden bizonnyal. De ha van némi esély a békés lezárásra, érdemes megpróbálni. Már csak azért is, hogy a gyermek lelkivilága a lehető legkisebb mértékben sérüljön.

Még egy fontos dolog: a gyermeknek a válás után is két szülője lesz. Hiába is kapja a felügyelet jogát az egyikük.

A különélő szülőnek pedig nem csupán kötelességei vannak – mint például hogy rendszeresen fizesse meg a tartásdíjat vagy hagyja el az addigi családi fészket - hanem jogai is.

A szülők – néhány kivételes esettől eltekintve – a továbbiakban is közösen kell, hogy döntsenek a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben. Például a felügyelet gyakorlója, nem költözhet csak úgy, a másik megkérdezése, beleegyezése nélkül külföldre a gyermekkel, nem változtathatja meg egyoldalúan annak nevét, be kell, hogy vonja egykori társát az iskola, életpálya megválasztásával kapcsolatos döntésekbe. Sőt, a bíróság a gyermek nevelésével, gondozásával, egyes vagyoni ügyeivel kapcsolatos feladatok ellátására a külön élő szülőt is feljogosíthatja.

De a különélő szülőnek joga van ahhoz is, hogy volt házastársától rendszeresen tájékoztatást kapjon a gyermek egészségi állapotáról, fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről, úgy általában életének legfontosabb eseményeiről.

Főszabály szerint a külön élő egykori házastárs nem fosztható meg attól sem, hogy gyermekével személyes és közvetlen kapcsolatot tarthasson. Köznyelven ez a láthatás. Ennek alapján joga van ahhoz, hogy a gyermekkel személyesen találkozzon, személyes találkozás nélkül – például telefonon vagy e-mailben - kommunikáljon vele, ajándékot, csomagot küldjön neki, meghatározott időtartamra elvigye, - elsősorban az oktatási szünetek, hosszabb ünnepek alatt - pedig huzamosabb időt töltsön vele.

Ez a főszabály, ahogy említettem is. Előfordulhatnak ugyanis olyan sajnálatos esetek, amikor a szülő felróható magatartása – például bántalmazás - miatt a kapcsolattartási jog korlátozására, szüneteltetésre vagy megvonására kerül.

A volt házastársak – a gyermek miatt – tehát továbbra is kénytelenek egymással kommunikálni, közösen és felelősen gondoskodni, együtt dönteni. Ezt nem lehet meg- vagy elkerülni.

Visszatérve a címben feltett kérdésre: kié is lesz a gyerek válás esetén?

A szülői felügyeletet gyakorló anya vagy apa mellett a különélő szülő is – ha szabályozottan és bizonyos korlátok között is - részese kell, hogy legyen a gyermek életének. A házasság felbontása nem járhat azzal, hogy a gyermek valamelyiküket elveszítse. Épp ezért a szülőknek válásuk esetén is együtt kell működniük gyermekük érdekében. Hiszen ahhoz, hogy ő érzelmileg biztonságban érezhesse magát, lelki és testi egészségben fejlődhessen, elengedhetetlen, hogy tudja, mindkét szülője mellette áll.

Legalábbis így kellene lennie…

Ha mélyebben elmerülnél a témában, olvasd el a Polgári Törvénykönyv vonatkozó paragrafusait!